Na Państwa zlecenie tworzymy nowe podmioty gospodarcze oraz bierzemy udział w przekształcaniu tych, które już funkcjonują na rynku. Poprzez wnikliwą analizę potrzeb naszych Klientów, a także zagrożeń związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, tworzymy podmioty najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Analizujemy i poddajemy ocenie korzyści i ryzyka związane z funkcjonowaniem spółek osobowych i kapitałowych. Od spółek jawnych, partnerskich, poprzez spółki komandytowe, te z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne analizujemy z naszymi Klientami ich strukturę organizacyjną i zakres ryzyka. Naszym celem jest zakładanie takich spółek, które będą sprawnie zarządzane. Chcemy, aby Państwa przedsiębiorstwa się rozwijały i nie były ograniczane w możliwościach dostępu do kapitału, czy rynków zbytu.

Myśląc o wspólnikach przygotowujemy rozwiązania uwzględniające ich bezpieczeństwo. Tworzymy procedury dotyczące ewentualnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek, spadkobrania przysługujących im praw, czy wystąpienia ze spółek.

Z pasją pomagamy realizować projekty polegające na przekształcaniu podmiotów gospodarczych i ich łączeniu. Dzięki nam okazuje się, że droga od spółki jawnej do komandytowej, czy z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest niemożliwa do przejścia. W działaniach tych pomagają nam współpracujący z nami stale doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Towarzyszymy tego typu skomplikowanym i czasochłonnym procesom na każdym etapie ich realizacji, Państwa udział w nich ograniczając do niezbędnych formalności. Dysponujemy wiedzą o tym jak wprowadzić do spółek nowych wspólników, w jaki sposób pozyskać od nich kapitał, czy też przeciwdziałać zachowaniom wspólników lub członków organów spółek, które szkodzą ich działalności lub paraliżują mechanizmy podejmowania decyzji.

W stosunkach wewnętrznych spółek przygotowujemy dokumenty niezbędne do podejmowania wiążących uchwał wspólników. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi, które dla naszych Klientów bardzo sprawnie i szybko zorganizują spotkanie w celu podpisania przygotowanych przez nas dokumentów.

Naszych Mocodawców reprezentujemy także w sporach korporacyjnych. Mamy doświadczenie w sprawach dotyczących wyłączania wspólników lub rozwiązywania umów spółek na drodze postępowania sądowego. Bronimy także interesów spółek w sprawach z członkami zarządów.