Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanych przez Uniwersytet w Cambridge i Uniwersytet Warszawski, autorka publikacji dotyczącej orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości opublikowanej m.in. w miesięczniku Państwo i Prawo i w zbiorze monografii "Szkice z Prawa Unii Europejskiej" pod red. E. Piontka i A. Zawidzkiej (Zakamycze 2003).

Adwokat Olga Tusińska specjalizuje się w prawie rodzinnym (rozwody, separacje, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów, sprawy opiekuńcze), prowadzi sprawy o podział majątku, alimenty oraz sprawy spadkowe. Doradza i prowadzi sprawy sądowe klientów indywidualnych przebywających poza granicami Polski.

Biegle zna język angielski, komunikatywnie hiszpański.

Telefon: