Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską z zakresu europejskiego prawa gospodarczego obronił w 2008 na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Fundacji Hertie we Frankfurcie nad Menem i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. Ukończył Studia Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowane przez Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet Warszawski, a także Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii. Odbywał staże naukowe w Kolonii. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Europejskim Uniwersytetu w Saarbrücken z zakresu europejskiego prawa gospodarczego.

Autor wielu publikacji obejmujących w swym zakresie prawo europejskie i międzynarodowe:

  • 2003 - Luka w prawie czy zakazana dyskryminacja”, Rzeczpospolita Nr 213 (6593), S. C-4
  • 2004 - Zakazane porozumienia przedsiębiorców na gruncie prawa konkurencji WE”, Palestra 2004/9-10/561-562
  • 2006 - Prawo do poszanowania korespondencji”, Przegląd Sądowy 2006/10/135-155
  • 2006 - Sytuacja osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa w UE”, Palestra 2006/7-8/205-212
  • 2006 - Doktryna essential facilities w orzecznictwie ETS”, Europejski Przegląd Sądowy 2006/9/39-55
  • 2007 - Ustawa – prawo prywatne międzynarodowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wybrane zagadnienia obywatelstwa i prawa właściwego dla stosunków zobowiązaniowych”, Palestra 2007/5-6/28-40

Adwokat Andrzej Tusiński prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Jego specjalizacja to zagadnienia prawa konkurencji, prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo własności przemysłowej, prawo autorski i cywilne. Prowadzi też sprawy klientów indywidualnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Zna biegle język angielski i niemiecki.

Telefon: